Zaměřeno na umělce ze střední a východní Evropy

Ans Azura je digitální platforma, která představuje jak mezinárodně uznávaná, tak méně známá díla poválečného a současného umění z tohoto regionu. Online aukční síň a galerii spoluzaložila Suzana Vasilescu, aby tak zviditelnila umělce, kteří byli dosud západním trhem přehlíženi, a napomohla pochopení jejich tvorby.

Ans Azura se zrodila z potřeby vyzdvihnout uměleckou scénu střední a východní Evropy, ale i Blízkého východu. „Jednou z největších překážek pro umělce z těchto dvou specifických regionů je absence silného primárního trhu. Ve státech jako je Slovinsko, Chorvatsko nebo Srbsko můžete zpravidla narazit pouze na jednu významnou galerii – a to ještě musíte mít štěstí,“ vysvětluje Suzana Vasilescu a dodává: „Na druhou stranu Polsko má v této oblasti zdaleka nejsilnější trh s uměním. Rumunsko a Česká republika mají zajímavou uměleckou scénu, která se neustále vyvíjí a začíná být velmi atraktivní.“

Cílem platformy Ans Azura je přitáhnout pozornost k těmto často přehlíženým regionům, kde jsou podle Suzany místní umělci dobře známí v rámci lokální scény, mívají zastoupení na důležitých výstavách i ve sbírkách významných muzeí, nicméně jejich tržní potenciál se zatím neměl možnost rozvíjet.

První online aukce se na Ans Azura uskutečnila v prosinci roku 2021, v době celosvětové pandemie. „Potřebovali jsme smysluplně uchopit nový způsob prodeje, abychom zviditelnili naše cílové trhy. Chceme sběratelům nabídnout výjimečný zážitek z nakupování umění online. Věříme, že oslovíme nové mladé klienty, pro které je využívání různých digitálních kanálů samozřejmostí,“ dodává Suzana.

První aukce umělců z Blízkého východu slavila také velký úspěch. Ans Azura prodala přes 80 % nabízených děl, z nichž většina zbyla vydražena za vyšší než odhadovanou cenu. V nabídce se objevila díla umělců jako Huguette Caland, Etel Adnan, Shafic Abboud, Helen Khal.

Suzana Vasilescu je kunsthistorička a umělecká poradkyně pocházející z Rumunska. Založila a řídí galerii moderního umění SUPRAINFINIT a působí také jako umělecká poradkyně při budování významných uměleckých sbírek ve východní Evropě. Suzana je součástí okruhu poradců EduArt, jehož cílem je posílit přeshraniční spolupráci a výměnu know-how v regionu.