Ondřej
Přibyl

Kyvadlo

Mobius dvoji povrch

Nasych

Ondřej Přibyl
*1978 Praha
Česká republika

Je zásadní postavou české nefigurativní fotografie. Přibližně patnáct let zkoumá předměty v jejich reálné podstatě a dynamice. Svým pohledem staví jejich vizualitu do zcela jiného významu. Postupem času u Přibyla převládá touha vnitřní analýzy předmětnosti. Je fascinován vlastnostmi a schopnostmi materiálů v jeho skrytých, nebo mezních podobách. K tomuto navíc přistupuje s nesmírnou přesností a koncentrací, která je určitou autentickou veličinou poskytující svrchovanou záruku nad samotným celkem.

Umělci