Ondřej
Přibyl

Kyvadlo

fotogram, 94 x 89 cm

Mobius dvojí povrch

fotogram, 25 x 19 cm

Násych (a, b, c), 1/12

fotogram, 93 x 101cm

Ondřej Přibyl
*1978 Praha
Česká republika

Je zásadní postavou české nefigurativní fotografie. Přibližně patnáct let zkoumá předměty v jejich reálné podstatě a dynamice. Svým pohledem staví jejich vizualitu do zcela jiného významu. Postupem času u Přibyla převládá touha vnitřní analýzy předmětnosti. Je fascinován vlastnostmi a schopnostmi materiálů v jeho skrytých, nebo mezních podobách. K tomuto navíc přistupuje s nesmírnou přesností a koncentrací, která je určitou autentickou veličinou poskytující svrchovanou záruku nad samotným celkem.

Umělci