Charlotte
Schnabl

Krajina

pastelka na papíře, 180 x 90 cm

Drei Formen

akátové dřevo robinia, různé velikosti

Kern (nucleus)

mramor, 43 x 28 x 18 cm

Charlotte Schnabl
*1989 Villach, Rakousko

Tvorba Charlotte Schnabl je rozdělená mezi kresbu a práci s prostorovými objekty. Pracuje s keramikou nebo dřevem. Společným jmenovatelem těchto na pohled odlišných technik a přístupů je určité materiálové propojení. Schnabl ve svých kresbách často akcentuje motivy, které souvisejí s organickým (přírodním) základem. Vztah k materiálu jakožto výchozí matérii založené na původních prvcích zastoupených v přírodě se zdá být cílený a v čase až automatický. Co se týká kresby, podstatná je koncentrace a cit pro detail, který není atributem časté autorské umanutosti, ale spíše neopomenutelné obsahové nutnosti a potřeby zobrazit podstatné a předem viděné.

Umělci