Natálie
Šimonová

TRIBUNA

rez, olej a měkký pastel na plátně, 220 x 200 cm

TYRKYSOVÉ SLUNCE

rez, plíseň, oxidace, olej a měkký pastel na plátně, 220 x 200 cm

DEŠTRUKCIA

kombinovaná technika na plátně, 150 x 200 cm

Natalie Šimonová *1995
Žiar nad Hronom, Slovenská republika

Malby Natalie Šimonové zachycují určitý dvojí princip paměti. Pracuje se syntézou kolektivní paměti, která je však zostřena silnými osobními momenty, dá se říci fokusy na jednotlivé konkrétní vzpomínky. Z těchto pevných inspiračních bodů vytváří výsledné malby, které podléhají určité autorské (de)fragmentaci. Šimonová zpracovává prvky architektury nebo sídlištních mobiliářů často patřících do světa dětí. Obsahové prvky zmnožuje, občas buduje pevnou vizuální kompozici. Někdy naopak zpracovává jednotlivý separovaný moment, který je však stále vizuálně jasně čitelný. V autorčině tvorbě je podstatná technika, která tvoří filozofickou součást obsahové stránky maleb.

Umělci